7
Świat w naszych rękach

Miasto dla zwierząt

Projekt realizowany jest przez Fundację "Świat w Naszych Rękach" i Fundację Psia Ekipa - Razem dla Zwierząt.

Jego celem jest polepszenie losu zwierząt przez wdrożenie lokalnych zmian.
Bielsko- Biała jest miastem, gdzie działamy, współpracujemy z innymi organizacjami, stroną społeczną i Urzędem Miejskim i tu realizujemy działania, które później chcemy puścić w świat!
Pracujemy nad wieloletnim miejskim systemem współpracy środowisk obywatelskich i instytucji publicznych w zakresie opieki nad zwierzętami i opracowaniem odpowiednich dokumentów i procedur, zabezpieczających ich dobrobyt.

Projekt ma trzy równoległe wątki:

  • AKTYWIZACJA OBYWATELSKA: propagowanie wolontariatu i obywatelskiego zaangażowania w działania na rzecz zwierząt,
  • WZROST ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ: przeszkolenie kluczowych instytucji (w tym organów ścigania) i organizacji w zakresie praw zwierząt,
  • WSPÓŁPRACA OBYWATELE-WŁADZA: stworzenie Miejskiej Polityki Opieki nad Zwierzętami, powołanie Społecznej Rady Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi, wsparcie miejskiego schroniska oraz opracowanie wzorcowego Programu opieki nad zwierzętami.

Wszystkie wypracowane rozwiązania docelowo dostępne będą dla innych polskich gmin.
Projekt wspólnie realizują Fundacja Psia Ekipa- Razem dla Zwierząt i Fundacja "Świat w Naszych Rękach".

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtensteini Norwegię w ramach Funduszy EOG.