2
Świat w naszych rękach

Dolina Bawole Serce

Dolina Bawole Serce to edukacyjne siedlisko permakulturowe i miejsce spotkań człowieka z naturą. Dolina jest położona u stóp Beskidów, na dywanie dzikich kwiatów i ziół, na górskiej ziemi. Uprawiamy kilkadziesiąt odmian pomidorów, rosnących w  kopułach geodezyjnych, które także budujemy dla innych siedlisk (jako Kosmiczna Architektura Ogrodowa).

Znajdują się tam także uprawy różnorodnych warzyw, owoców i ziół. Na tym kawałku Ziemi dba się o bioróżnorodność i pozostawienie dzikich stref dla innych niż ludzcy, mieszkańców Doliny. Miejsce posiada kilka ciekawych rozwiązań związanych z małą retencją wody (Dolina znajduje się dokładnie pod jednym z beskidzkich stoków).

Tu jako Fundacja prowadzimy warsztaty, zapraszamy ciekawych gości, organizujemy spotkania i wydarzenia edukacyjne. Posiadamy ścieżkę edukacyjną dotyczącą tematyki ekologicznego ogrodu pod nazwą „Ogrody Dla Ziemi”.

Na tym małym kawałku ekologicznego raju, pokazujemy innym, że ogród można prowadzić zgodnie z zasadami permakultury i blisko natury, dbając o równowagę i poszczególne elementy, a jednocześnie czerpiąc z niego pożywienie dla zdrowych, szczęśliwych ludzi.

Edukacja

Edukacja to główna część naszej dzialalności