8
Świat w naszych rękach

Moc nasion

Fundacyjnie brałyśmy/ braliśmy udział w Forum Suwerenności Żywnościowej w 2020 roku. Podczas Forum w grupie osób zainteresowanych tematyką ekologicznych nasion i praw człowieka w tej tematyce, współinicjowałyśmy Ogólnopolską Sieć Moc Nasion.


Wspólnie powołałyśmy także do życia ogólnopolskie Święto Nasion i Bioróżnorodności, które od 2020 roku obchodzone jest 3 października.


Prowadzimy także edukację w tematyce nasion, ich zbierania, przechowywania, wartości i potrzeby dzielenia się. Organizujemy wymiany nasion w Dolinie Bawole Serce.